Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Mezi faktory ovlivňující nabídku je také nutno zařadit:

- cena výrobku – podle ní poměřuje a hodnotí náklady na výrobu.
- průměrné náklady na výrobu – pokud jsou nižší než tržní cena→ zisk. Náklady jsou závislé na technice a cenách vstupů.
- ceny výrobních substitutů – výrobu jednoho statku může nahradit výrobou druhého.
- organizace trhu (tržní struktura) – jestli je trh blízko dokonale konkurenčnímu nebo monopolnímu prostředí.
- jiné vlivy – např. státní hospodářská politika, živelné pohromy atd.

Posun po nabídkové křivce – při změně ceny vlastního výrobku.
Posun nabídkové křivky – zdokonalení technologie, snížení cen vstupů atd.

I firmy volí takové kombinace vstupů, aby minimalizovali výrobní náklady. Zapojuje tolik jednotlivých výrobních faktorů, při kterém nastává rovnost jejich mezních produktů (MP) v poměru k cenám. Platí pravidlo nejmenších nákladů:
Jestliže dojde ke změně ceny některého výrobního faktoru, dojde k substituci (při levnějším výrobním faktoru budou nahrazovány výrobní faktory dražší).

Žádné komentáře:

Okomentovat