Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Monopol

• v podmínkách monopolu neexistuje nabídková křivka
• neexistuje jednoznační vztah mezi cenou a množstvím
• monopol může nabízet různá množství při stejné ceně či stejné množství při různých cenách

Lernerův index
• měří monopolní sílu
• monopolní síla: schopnost stanovit cenu nad mezními náklady

• L = 0 dokonalá konkurence
• L = 1 „dokonalý“ monopol

„Neefektivita“ monopolu

Regulace monopol
• antitrustové zákony
• daňová politika
• státní vlastnictví
• cenová regulace

Žádné komentáře:

Okomentovat