Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Očekávaný výnos

– tzv. mezní efektivnost kapitálu – veličina, kterou podnikatel poměřuje s úrokovou mírou – spočítaná výnosnost investice za dobu její životnosti. Prostřednictvím úrokové míry se kapitálové statky průběžně zhodnocují (proto odečítá od očekávaného výnosu výši úroku – předem garantovaného důchodu). Obětovaný úrok je nákladem investovaní. Z dosaženého výnosu musí být uhrazen úrok – efektivní vynakládání kapitálu. Ochotu investovat ovlivňuje ještě očekávání budoucího vývoje.

Výše úrokové míry vytváří soustavný tlak na racionální využívání kapitálu jako výrobního faktoru a tím i na hospodaření vůbec.
11.3 Trh kapitálu
Trh kapitálu je součástí finančního trhu, do kterého náleží i trh peněz (střet nabídka X poptávka→ úroková míra). Označován i jako trh dlouhodobých peněz (především bankovní úvěry – lhůta splatnosti delší než rok, cenné papíry – akcie, obligace).

Žádné komentáře:

Okomentovat