Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

9.3 Rovnováha v podmínkách oligopolu

V moderních ekonomikách převládá převaha několika málo firem, dodávajících rozhodující část produkce – oligopolní struktury.

Dt – tržní poptávka
Dd – poptávka po výrobcích dominantní firmy (můžeme si představit i jako uskupení několika hlavních firem, jsou samostatné, ale provádí jednotnou tržní politiku – na základě např. kartelových dohod o kvótách a cenách). Nabízí produkci qd (průsečíkem MC a MR). Může realizovat za cenu PO. Bod Eo je bodem rovnováhy dominantní firmy.

qt - qd – tržní prostor, který zůstává otevřený dalším firmám(ty co jsou za ceny PO schopny fungovat).

Bod H – bode rovnováhy odvětví – tržní cena PO a nabízené množství qt.
Dominantní firma nemůže volit cenu vyšší než je PO. Důvodem je přítomnost konkurenčních firem, jsou méně významné, ale schopné fungovat při ceně PO. Kdyby chtěla dominantní firma realizovat vyšší cenu→ došlo by k přesunu poptávky na stranu malých firem.

Žádné komentáře:

Okomentovat