Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

33) Bankovní soustava


Bankovní soustavaZákladem finančního systému tržní ekonomiky je bankovní soustava. Ta se z pravidla skládá z centrální banky a značného počtu komerčních bank a dalších specializovaných fin. institucí (leasingové společnost). Centrální (u nás ČNB) banka je instituce provádějící fin. operace vlády, která má výsadní právo emise bankovek (tisk bankovek), reguluje nabídku peněz, podmínky poskytování úvěrů a dozírá na činnost komerčních bank. Kromě toho se centrální banka zabývá i regulací měnových kurzů a spravuje měnové rezervy státu. Je sice zřizována vládou, ale její postavení je do značné míry na vládě nezávislé. Vztah mezi vládou a centrální bankou se v jednotlivých zemích liší. V některých je centrální banka povinna svou činnost koordinovat s vládou, v jiných je poměrně nezávislou institucí. Další činností CB je zajištění styku se zahraničními centrálními bankami a správa devizových rezerv.Komerční bankyCílem těchto bank je dosažení zisku, neprovádějí emisní činnost, mohou se specializovat jen na určitý druh bankovních operací.

KB vykonávají 3 typy operací:
1) Aktivní – poskytování úvěrů
2) Pasivní – přijímání vkladů a úvěrů příp. emisí vlastních akcií
3) Zprostředkovatelské – převody bankovních či depozitních peněz
z účtu na účet a různé další služby zákazníkům.

KB vytvářejí svoje zisky především z rozdílu mezi přijímanými úroky z poskytnutých úvěrů a mezi úroky vyplácenými svým klientům. Tento rozdíl se nazývá bankovní rozpětí a slouží k poskytnutí nákladů banky a k tvorbě zisku. K ovlivnění činnosti KB musela ČNB vytvořit tzv. systém regulace. Jedním z těchto opatření je stanovení povinných nominálních rezerv, které musí banky udržovat.Ostatní subjekty finančních trhů


Pojišťovny – mají svou dlouholetou tradici např. v oblasti životního, úrazového a jiného pojištění.
Faktoringové společnosti – zabývají se financováním obchodu, zejména zahraničního. (Faktoring – odkup
krátkodobých pohledávek specializovanou zahraniční institucí od původního věřitele a to z převzetím všech nákladů tohoto původního věřitele).
Leasingové společnost – (v samostatné kapitole)
Úvěrová družstva (kampeličky) – přejímají vklady od svých členů a poskytují jim úvěry
Spořitelny – hlavní obsah činnosti mají v tzv. „Malém bankovnictví“ tj. přijímání drobných vkladů občanů a
poskytování spořitelních úvěrů pro občany.
Hypotéční banky – poskytují úvěry na zástavu nemovitosti, stát dotuje občanům část úroků a úvěrů jako
podporu bytové výstavby.
Stavební spořitelny – poskytují právnickým i fyzickým osobám úvěry na zlepšení bydlení či výstavbu nového
bydlení s velmi výhodným úrokem.

Žádné komentáře:

Okomentovat