Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

31) Okolí národního hospodářství

Okolí národního hospodářství


Před čtyřiceti lety došlo k rozdělení Evropy na západní a východní a zároveň byl vytvořen systém hospodářských, vojenských, politických a kulturních institucích, které sloužily jednotlivých politickým blokům. Vlivem bouřlivých změn v Evropě od roku 1989 dochází k zásadním změnám v uspořádání Evropy a v dosud existujících organizacích Evropy.

1957 – Založení EWG (evropské hospodářské uskupení). Smlouva byla podepsána v Římě a účastnily se jí
zástupci 6 států: Belgie, Německo, Francie, Itálie, Lucembursko.
1973 – Připojují se: Dánsko, Velká Británie, Irsko.
1979 – První přímé volby do evropského parlamentu.
1981 – Přistupuje Řecko.
1986 – Přistupuje Španělsko a Portugalsko. Evropské společenství se stává zcela ojedinělou organizací.
1987 – Přes velké potíže se pokračuje v budování EWG. Podepisují se nové dokumenty, které by měli odstranit
hranice a cla a umožnily členský zemím volný pohyb osob, zboží a služeb.
1992 – Uzavírají se pravidla pro uskutečnění společné měny budoucí Evropy, a to v Maastrichtu v Holandsku.
1993 – Založení vnitřního trhu.
1995 – Přistupují Švédsko, Finsko a Rakousko.

Pravidla EU se týkají všech občanů Evropy v nejrůznějších oblastech. Jako obchod, průmysl, zemědělství…

Evropská unie (EU) – jde o souhrnný název pro evropské integrační seskupení. Dnes má EU 15 členů: Belgie, Itálie, Lucembursko, Holandsko, Německo (1958), Velká Británie, Irsko a Dánsko (1973), Řecko (1981), Španělsko a Portugalsko (1986),Rakousko, Švédsko a finsko (1995).
Evropská unie prošla i obdobími recese a stagnace. Dnes tvoří ekonomicky prosperující blok, který vytváří největší světový integrovaný trh pro 340 milionů lidí. Formální žádost o vstup do EU podaly již Turecko, Kypr, Malta a Maďarsko. Česká republika a Slovenská republika se k tomuto kroku chystají v roce 1995.
Až dosud byly základem této Evropy čtyři svobody: 1) politické svobody a záruky lidských práv
2) svoboda volného pohybu zboží a služeb
3) svoboda volného pohybu lidí a prac. sil
4) svoboda volného pohybu kapitálu

Jednotný trh představuje uplatnění čtyř svobod a odstranění posledních překážek, existujících v důsledku
neochoty některých států vzdát se výsadního postavení. Od roku 1993 většina národních právních norem je podřízena ustanovením EU. Tento proces směřuje k vytvoření nového systému: Ekonomické a měnové unie (EMU). To neznamená jen společnou měnu a centrální banku, ale také společnou zahraniční politiku, ochranu i jednotný vnitřní trh.

Jednotná měna pro Evropu – Vzniká nová měna EURO. Do doby než se zavede nová měna platí měny jednotlivých států. Po roce 2002 se nebude za spořící konta nic platit. Pracující budou dostávat plat v EURO. Prostřednictvím EURO se dají lépe srovnávat ceny, lépe se nakupuje a ušetří se za poplatky při výměně peněz.
Evropská unie a ochrana živ. prostředí – Státy patřící k EU rozvíjí spol. měřítko k ochraně živ. prostředí. Je třeba chránit živ. prostředí prostřednictvím spolupráce na evropské úrovni. Pro jednotlivé země je někdy obtížné chránit svou zemi osamoceně před zničením živ. prostředí. Vylepšení, už tak špatné situace, uskutečňuje evropská spolupráce. Jde například o zavedení čistších technologií, zpracovávání odpadních surovin, event. využití odpadu, odpadních plynů a vod.
Školství a EU – Maastrichtská smlouva umožňuje členským státům větší spolupráci jednotlivých školství. Např. program COMENIUS umožňuje, aby školy uzavíraly družební styky. Nebo zakládaly nové projekty pro podporu školství. Program LINGWA vytváří programy, které umožňují lidem veškerého věku a zaměstnání, zdokonalit se v jazycích a poznat tradice a zvyky, té které země.
Evropské sdružení volného obchodu (ESVO) – Evropské sdružení volného obchodu (ESVO) pracuje od roku 1958. Je zaměřeno na volný obchod průmyslovým zbožím a na odstranění celních a obchodních překážek. Má čtyři členy: Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Norsko a Island.
Evropská rada (ER) – byla založena v roce 1949 pro podporu hospodářské, sociální a kulturní spolupráce evropské demokracie. Nejvýznamnější je činnost Evropského soudního dvora pro lidská práva.
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) – Vznikla jako koordinační organizace pro zavedení Marshallova plánu. (Hospodářská pomoc USA evropským zemím na obnovu jejich hospodářství po skončení druhé světové války.) Poválečná vláda ČSR o tuto pomoc také jevila zájem, ale na přímí zásah SSSR byla nucena ji odmítnout (1948)
OECD hraje významnou koordinační roli v oblasti rozvoje západních států. Snahou této organizace je integrovat hospodářské bloky Evropy, Severní Ameriky a Japonska.
Mezinárodní měnový fond (MMF) – MMF je mezinárodní vládní organizací, která vznikla v roce 1945.
Jejím úkolem je především:
1) umožňovat vzájemné konzultace členských států o mezinárodních měnových a
platebních otázkách
2) působit na udržení stability devizových kurzů
3) přispívat k vytvoření volné mnohostranné mezinárodní platební soustavy
4) poskytovat členským zemím devizové úvěry

Československo patřilo mezi zakládající státy, ale v roce 1954 vzhledem k vývoji politické situace z MMF
vystoupilo. V současné době tato organizace sdružuje 154 států celého světa. V roce 1993 byla ČR znovu přijaty za řádného člena MMF.

Žádné komentáře:

Okomentovat