Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

20) Trh a tržní kategorie

Trh a tržní kategorie


Trh je místo, kde se setkává nabídka s poptávkou a stanovují se ceny zboží a služeb.

Základní tržní kategorie:
1) Nabídka
2) Poptávka
3) Cena
4) Konkurence

1) Nabídka - je množství zboží a služeb se kterými přicházejí výrobci na trh za účelem prodeje
Dělí se na:
A) Individuální – jednoho výrobce
B) Dílčí – jednoho výrobku od více výrobců.
C) Celková (agregátní) – vše s čím přišli výrobci na trh za účelem
prodeje.


2) Poptávka - je množství služeb a zboží pro, které přišli zákazníci na trh za účelem koupě
Dělí se na:
A) Individuální – je to poptávka jednoho zákazníka po různých
druzích zboží.
B) Dílčí – je to poptávka více zákazníků po jednom zboží.
C) Celková (agregátní) – všechny koupě na trhu


3) Cena -je hodnotovým vyjádřením služby nebo zboží. Cena musí být rovnovážná v případě, že je
spokojen jak zákazník tak i prodávající.


4) Konkurence - Může být mezi výrobci, kteří vyrábějí stejný výrobek, nebo mezi nabídkou a
poptávkou tzn.: „konkurence napříč trhem“.
Konkurence může být:
A) Dokonalá – neexistuje nikdy, neboť by výrobci museli mít
naprosto stejné podmínky pro výrobu.
B) Nedokonalá – ta je vždy. Sem patří i monopoly.

Žádné komentáře:

Okomentovat