Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

12) Nezaměstnanost


NezaměstnanostPřináší mnoho negativních sociálních důsledků v podobě poklesu životní úrovně nezaměstnaného a jeho rodiny. Nepříjemnou stránkou je také ztráta kvalifikace a tím i možnosti opětovně najít zaměstnání. Zvláštní význam má nezaměstnanost u mládeže, která vychází ze škol a učilišť, neboť zhoršuje kvalitu její práce. Vede ke stresům, různým závislostem, kriminalitě i k sebevraždám.
Nezaměstnanost vzniká tehdy, když ekonomika nedokáže tvořit dostatečné množství pracovních příležitostí pro lidi, kteří chtějí pracovat. Hlavní příčinou je neschopnost trhu práce zajistit rovnováhu mezi poptávkou a nabídkou po práci a to především z důvodu nepřiměřených metod. Firmy zase nejsou ochotné při existujících nominálních mzdách zaměstnávat. Vývoj nezaměstnanosti se měří pomocí míry nezaměstnanosti.

Počet nezam. Kteří aktivně hledají práci
Míra nezaměstnanosti = ------------------------------------------------- x 100
Ekonomicky aktivní obyvatelstvo


Nezaměstnanost dělíme:

1) Dobrovolná (přirozená) – počet nezaměstnaných je nižší nebo roven počtu volných pracovních míst
a její hlavní formy jsou:
a) Frikční – neinformovanost o volných místech
b) Strukturální – profesní struktura neodpovídá nabídce volných pracovních míst
c) Sezónní – shodné s ročním obdobím
d) Kongurtuální – spojená s cyklickým vývojem ekonomiky

2) Nedobrovolná – počet nezaměstnaných je větší než počet volných pracovních míst


Řešení nezaměstnanosti:

1) Pasivní způsob – podpora v nezaměstnanosti
2) Aktivní způsob – rekvalifikace
Příčiny nezaměstnanosti v tržní ekonomicePokud by trh práce byl trhem dokonale konkurenčním, vedlo by pružné přizpůsobování mezd automaticky k likvidaci veškeré nedobrovolné nezaměstnanosti. Poptávka po práci, by totiž byla neustále vyrovnávána nabídkou práce, což znamená, že za tohoto stavu by v ekonomice mohla existovat pouze zaměstnanost dobrovolná. Skutečné trhy práce však takovou povahu nemají, jsou výrazně roztříštěny do nekonkurujících si skupin. Ideálně by měla ekonomika udržovat vysokou úroveň zaměstnanosti a měla by být schopna nabízet dostatek pracovních příležitostí pro všechny kdo chtějí pracovat. Ukázalo se však, že v tržní ekonomice není dlouhodobě dosažitelná plná zaměstnanost aniž by za tento stav ekonomika neplatila zrychlením míry inflace

Žádné komentáře:

Okomentovat