Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

VZDUŠNICOVCI 2. část

STONOŽKY:
Mají mírně zploštělé tělo,nohy vyrůstají z bočních skleritů článků trupu
pohlavní ustr. na konci těla. JSOU TO DRAVCI. První pár nohou mají přeměněný na hrotité hákovité kusadlové nožky- vyúsťuje na nich jedová žláza, velikost 10-30 cm.
Náš nejznámější druh je 2- 4 cm. Dlouhá stonožka škvorová, žije pod kameny, kůrou a padlými kmeny stromů, noční živočich-loví suchozemské korýše a larvy hmyzu
Zemivka žlutavá: tenké tělo, bílo - žlutě zbarvené, žije pod kameny, drny, ve štěrbinách a v otvorech v zemi. Loví i malé žížaly.

MNOHONOŽKY:
Tru p tvořen srostlými články po dvou, nohy trupu vytvářejí sblížené dvojice párů-na břišní straně těla. Mají zčásti srostlé čelisti a kutikulu prostoupenou uhličitanem vápenatým
pohlavní org.- v přední části trupu, jsou býložravé_ žerou řasy,rostliny,rozkládající organickou hmotu.
Mnohonožka zemní: žije pod kameny a ve štěrbinách v půdě, kruhový průžez těla, v lesích: půlkruhovitý tvar těla a mohou se svinout do kuličky- svinule
ploché tělo- plochule

CHVOSTOSKOCI: Kosmopolitně rozšíření živoč.
tělo členěno na hlavu ,hruď a zadeček- několik mm
ústní ústrojí je zanořené do hlavy,mají tři páry nohou
končetiny zadečku jsou přeměněny ve zvláštní vidlici ,umožňuje odraz a skok
Žijí na travách ,v mechu na stromech i pod kůrou,v lesní opadance
Tvoří početnou složku edafonu,podílejí se na tvorbě humusu
existují i masožravé druhy - kanibalismus

HMYZ str .79- 105 zoologie

Žádné komentáře:

Okomentovat