Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

ČLENOVCI: HROTNATCI, PAVOUKOVCI - pavouci 2.

ŠTÍRCI:
jsou nekolikamilimetroví živočichové. Jsou rozšířeni i na našem území. Mají drobné klepítkovité chelicery.Velká makadla jsou zakončena klepety -vyúsťuje na nich jedová žláza. Zadeček je článkovitý a široce oválný. Štírci dýchají vzdušnicemi. Žijí v dutinách stromů a v lesní opadance-i ve starých knihách.

Sekáči:
Se podobají pavoukům. Jejich velký oválný zadeček však není z hlavohrudí spojen stopkou. Části těla vytvářejí zdánlivě jediný útvar. Mají tříčlánkové klepítkovité chelicery, nohám podobná makadla a dlouhé tenké nohy, které se snadno odlamují. Žijí mezi rostlinstvem,v opadance, pod kameny. Loví hmyz a roztoče.
Roztoči:
Jsou nanejvýš několik mm velcí. Jejich tělo je rozčleněné na dva základní celky
Mají krátkou hlavu, která nese sblížené bodcovité chelicery a makadla. Hrudní články srůstají většinou se zadečkem v jediný velký útvar, který nese nohy. Dýchají vzdušnicemi nebo celým povrchem těla. Nejmladší vývojová stadia roztočů mají pouze 3 páry noh. Jsou známí především jako cizopasníci živočichů arostlin. Draví roztoči se podílejí na rozkladu organ. zbytků v půdě. Nejznámější skupinou jsou klíšťatovití: kteří se živí krví obratlovců.
Klíště obecné: Může přenášet viry vyvolávajícíklíšťovou encefalitidu(zánět mozkových blan) nebo bakterie rodu Borrelia ,které způsobujívážné metabolické onemocnění -boreliózu
Zákožkovití: Žijí v lidské pokožce ,kde vy\vrtávají chodbičky a způsobují onemocnění -svrab
Trudníkovití: Žijí v mazových žlázách savců.U člověka se mohou spolupodílet na trudovitosti kůže - uhrovitosti. Na slepicích cizopasí . čmelík kuří. Kleštík včelí je nebezpečný parazit včel.Napadení včelstva -vyžaduje likvidaci spálením.-šíří se lavinovitě
Roztoči žijící ve vodě: vodule. Většina druhů je dravá,část bíložravá a některé sají krvomízu na vodním hmyzu, popř. cizopasí na rybách. Na rostlinách cizopasí svilušky a vlnovníci - vytváření zduření neboi novotvarů -hálek
Pancířníci:žijí ve svrchní vrstvě půdy. Jejich kutikula vytváří velké ,málo členěné -pancířky-
Podílejí se na půdotvorných procesech ,vzácně mohou být i mezihostiteli některých druhů tasemnic.

Žádné komentáře:

Okomentovat