Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

ČLENOVCI: ŽABERNATÍ 2. část

Korýši mají významnou úlohu i v potravních sítích moří i sladkých vod .
Hlavní součáští mořského zooplanktonu jsou krunýřovky,tzv .krill a klanonožci.
Zooplankton našich sladkých vod je převážně tvořen perloočkami a klanonožci.

Perloočky:mají bočně sploštělé tělo kryté přehnutým krunýřem.
První pár tykadel má smyslovou fci..Mohutná dvouvětevná tykadla druhého páru s mnoha barvami umožňují vznášení se ve vodě a zčásti i pohyb. Oběhová soustava je představována pouze váčkovitým srdcem.V jejich rozmnožovacích cyklech se střídá partenogeneze s pohlavním rozmnožováním. Samice kladou v průběhu léta neoplozená vajíčka a z nich se vyvíjejí další partenogenetické generace samic. Ve špatných podmínkách se z některých vajíček vylíhnou samci
Následuje pohlavní rozmnožování - na podzim vytváří samice v plodové komůrce schránku (sedélko) s jedním nebo dvěma vajíčky. Ta mohou přečkat i zimu i vyschnutí lokality .
Mohou se zachytit na peří ptáků, kteří je dále roznášejí do nejrůznějších typů vod. Nejznámější perloočky našich vod jsou hrotnatky a nosatičky.

Klanonožci: bývají také označovány jako buchanky. Buchanky jsou však pouze jednou ze skupin klanonožců. Tito korýši mají vejčitou až kapkovitouhlavohruď. Štíhlý zadeček zakončený vidličnatým článkem. Na hlavohrudi mají 3-6 jednoduchých očí-tzv. naupliové oko
Na rozdíl od perlooček mají první pár tykadel delší než druhý -usnadňuje jim vznášení ve vodě.
Plavou pomocí rychlých pohybů dvouvětevných hrudních nohou. Dýchací soustava chybí.
Oběhová soustava je u některých druhů redukovaná, u jiných rovněž chybí.
Nejběžnějšími klanonožci jsou vznášivky a buchanky. Samice vznášivek mají při bázi zadečku jeden vaječný vak. Samice buchanek vaky dva.

Žádné komentáře:

Okomentovat