Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

PRVOCI - rozmnožování

PRVOCI

Těla prvoků jsou tvořena jedinou buňkou .Buňky některých prvoků obsahují chloroplasty a na světle v jejich těle probíhá fotosyntéza. Jsou tedy organismy autotrofními. Většinou se jedná o mikroorganismy, povrch je zpevněn pelikulou, jedno nebo více jader a buněčné organely, buňečné ústroječky, potravní a pulzující vakuoly.

Rozmnožování: nepohlavní
1. binární dělení probíhá podélně (bičíkovci) , příčně (nálevníci), dělení buněk.
2. dělení rozpadem (polytomie - př. výtrusovci - mnohonásobné rozdělení jádra na dceřiná jádra,vznik přechod. plazmodia, teprv později se rozdělí cytoplazma, mohou vznikat gamety(= jádra specializovaných buněk)
3. pučení mateřský jedinec odškrcuje část svého těla - přisedlí nálevníci

Rozmnožování: pohlavní
1. kopulace -spojení dvou jedinců ,rekombinace genů.
2. konjugace-jedinci dočasně spojeni buněčnými ústy ,výměna jednoho z dvojice generativních jader,která vznikají po redukčním dělení jádra původního, vyměněné jádro splyne s jádrem ,jež zůstává v partnerovi-změna v gamety = haploiidní pohl. buňky
1) přímo
2)jedinci se přemění nejdřív v gamonty ,kteří dávají nepohlavně vznik gametám= gamogonie
Velikostně se mohou lišit, samčí -mikrogam. samičí -makrogam.-oogamety, cytoplazma je bezbarvá, ektoplazma ,entoplazma -zrnitá struktura, vakuoly mitochondrie, ribosomy, pelikula -tužší blanka, organely- zajišťují pohyb, dráždivost

Žádné komentáře:

Okomentovat