Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

VIRY A BAKTERIE 1. část

VIRY A BAKTERIE:

Viry jsou nebuněčné organismy schopné rozmnožování pouze v hostitelských buňkách.
Viry jsou nitrobuněční parazité.Nemají vlastní aparát pro syntézu bílkovin a ani vlastní metabolických aparát.Velikost:20-200 nm. Virus také bývá označován jako infekční nukleová kyselina. Viry bakterií se nazývají bakteriofágy.

Jednotlivá částice viru schopná infikovat buňku a množit se v ní se nazývá virion.
Velikost virionů je 20-300 nm. Uvnitř virionu se nachází nukleová kyselina (RNA,DNA).
podle toho rozlišujeme RNA- viry( rostl.), DNA- viry (živočišné)
okolo nukleové kys. je bílkovinný obal kapsid(vystavěn z bílkovinných kapsomer)-struktura kapsidu je geometricky pravidelná.

Některé druhy mají uvnitř kapsidu mimo nukl.kys. také jeden nebo více enzymů, potřebných k zahájení své reprodukce uvnitř hostitelské buňky. Některé viriony mají okolo kapsidu ještě membránový obal tvořený bílkovinami a fosfolipidy.Virové bílkoviny jsou vždy specifické a udělují viru antigenicitu.
Složení viru: hlavička, bičík pochva bičíku, bičíkové vlákno, bazální ploténka s bodci.

Rozmnožování viru: Virus prochází základním životním cyklem :
- jako klidová forma mimo hostitelskou buňku v neživém prostředí (virion)
- infikuje hostitelskou buňku a rozmnožuje se v ní
- opět jako virion (zmnožen) je po rozpadu (lýzi) buńky uvolňován do prostředí
1. vazba virionu na povrch b.
2. proniknutí (penetrace) do b.
3. uvolnění NK z kapsidu
4. replikace virové nukl.kys.
5. syntéza virových bílkovin
6. zrání(maturace)virionů
7. jejich uvolnění z buňky
Mezi proniknutím virionu do b. a vzniku prvních virionů jeho potomstva- fáze Ekupsy, v buňce nelze virus prokázat (20 min. - 10-12 hod.)

Žádné komentáře:

Okomentovat