Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

KROUŽKOVCI shrnutí

KROUŽKOVCI:

Kroužkovci jsou mořští, sladkovodní a druhotně suchozemští živoč. typyckého červovitého vzhledu.
Jejich tělo je rozděleno na stejnocenné články. Vnějšímu členění odpovídá i vnitřní členění. Jednotlivé články jsou od sebe odděleny blanitými přepážkami. Každý, kromě prvního a posledního článku obsahuje pár coelomových váčků, pár nervových zauzlin pár vylučovacích orgánů-nálevkovitých metanefridií a původně i pár pohlavních orgánů. U části kroužkovců,opaskovců, jsou pohlavní orgány zachovány jen v několika článcích. Povrch těla kroužkovců kryje tenká kolagenová kutikula. Pokožka obsahuje i slizové žlázy a smyslové buňky. Na stavbě kožněsvalového vaku se podílí hladká svalovina, která má okružní i podélný i příčný průběh.Coelomové váčky jsou vyplněné tekutinou -fce. kapalinové kostry - hydroskeletu.

Přední část nervové soustavy je tvořena párem mozkových (nadhltanových) zauzlin spojených obhltanovým prtencem s párem podhltanových zauzlin - vybíhají do tělních článků dvasouběžné pruhy - v každém článku zesíleny v další pár zauz. spojených příčnou spojkou. Pro celkový tvar označujeme tento typ nerv. soust. ŽEBŘÍČKOVOU NERVOVOU SOUSTAVOU.
Podélné spojky - konektivy, příčné - komisury.
Trávicí soustava - trubicovitá. Ústa - za prvním článkem, řiť na posledním článku.
Cévní soustava uzavřená- centrem silná hřbetní céva spojená kruhovými spojkamis cévou břišní.
Dýchací barvivo může být u některých druhů HEMOGLOBIN - rozpuštěný v krevní plazmě.
Vylučovací soust. - charakteristické segmentální uspořádání(obrvená nálevka páru METANEFRIDIÍ otevřená do COELOMOVÉHO váčku tělního článku - vývodné kanálky procházejí DISEPIMENTEM a vně těla vyúsťují v násled. článku.
Dýchají žábrami, nebo celým povrchem těla.
Někteří - GONOCHORISTÉ, jiní HERMAFRODITI. Velká schopnost regenerační.
Charakter tělních přívěsků a členění těla je řadíme do tříd.
Zástupci nejbohatších(druhově) tříd - mnohoštětinatci, opaskovci

Žádné komentáře:

Okomentovat