Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

VIRY A BAKTERIE 2. část

Tři formy virových infekcí :

1. virus v buňce přetrvává aniž by se replikoval = presistence nebo se v b. nepatrně pomnožuje bez škodlivých důsledků pro b.= latentní infekce

2. virový genom se začleňuje do genomu buňky = virogenie,může při tom způsobit její transformaci(nejčastěji nádorovou)

3. virus je v buňce pomnožován a ta tím zaniká = lýze buněk (rozpad)

Rozdělení virů:

U člověka: (obrna, rýma, chřipka, příušnice, spalničky, vzteklina, klišťová, encefalitida, zarděnky, HIV, opar, pásový opar, plané neštovice, bradavice, infekční žloutenka)
U rostlin: mozaiková onemocnění tabáku, brambor, rajčat
Uzvířat: kulhavka, slintavka hovězího dobytka, vzteklina, myxomatóza u králíků, mor u drůbeže

Podle typu hostitele: živoč.viry, rostl.viry, bakteriofágy, cyanofágy-viry sinic, mykofágy-viry hub
Podle zp.infekce buňek bakteriofágů-viry dělíme na :
virulentní -ihned po vniknutí do b. se v ní silně pomnoží a úplně ji rozpustí
mírné - buňky bezprostředně po infekci zlyzují anebo nikoliv,v případě že ji nezlyzují ,přetrvávají v ní ve stavu profága
profág - DNA mírného bakteriofága je začleněna do chromosomu hostitelské b.= provirus

Viry člověka:
vstup viru-sliznicí dýchacích cest
- zažívací,pohl., moč. ustr.
- poraněnou kůží

Viroidy: velmi malé RNA viry ,způsobují onemocnění rostlin ,neobalení kapsidou ,samotná jednořetězová RNA
Priony: napadají šedou kůru mozkovou savců- u člověka Kreutzfeld- Jakobova nemoc- smrtelné onemocnění.

Žádné komentáře:

Okomentovat