Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

BEZČELISTNATCI - 2.část

Srdce je rozděleno - příčně na dva základní oddíly - předsíň a komoru . Do předsíně přitéká odkysličená krev z těla stahy komora je krev vypuzována do žaberního systému cév ,kde se okysličuje. Mihule jsou odděleného pohlaví - oplození je vnější .
Z vajíček se líhnou ve sladkých vodách larvy,které mají odlišnou tělesnou organizaci a liší se od dospělců i vnějšími znaky . Jejich oči jsou překryté kůží ,ústa podkovovitého tvaru postrádají jazyk a rohovité zuby.
Žaberní štěrbiny neleží na povrchu těla ale jsou zanořeny v podélné rýze .
Larvální stadium trvá déle než život dospělého jedince.
Larvy žijí několik let.Živí se detritem a mikroskopickými řasami .
Mořské druhy se po metamorfóze vrací zpět do moře nebo do brakických vod.Zde se pak živí převážně dravě . Ústním terčem se přisávají na těla ryb a živí se jejich svalovinou .Lze je proto považovat i za vnější parazity ryb .Při rozmnožování táhnou proti proudu řek ,kde po výtěru hromadně hynou.
Sladkovodní druhy po metamorfóze nemění své stanoviště.
Některé druhy žijí dravě jako mořské druhy ,jiné přestanou přijímat potravu a jejich trávicí soustava zakrní. Po vytření rovněž hynou.
V dospělosti nepřijímá potravu ani náš nejznámější druh mihule potoční .
Larvy tohoto druhu nazýváme minohy,žijí asi 4 roky zahrabány v nánosech na dně .
Do bezčelistnatců řadíme i sliznatky. Jedná se výlučně o mořskou skupinu .
Tvarem těla se podobají mihulím Odlišují se tykadlovitými výběžky kolem ústní nálevky a zakrnělýma očima .Pronikají do těl ryb a živí se jejich orgány .

Žádné komentáře:

Okomentovat