Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

OBOJŽIVELNÍCI

SRDCE:
Je rozděleno na dvě předsíně a jednu komoru. Dochází v něm k mísení okys.a odkys. krve

Vylučovacími a osmoregulačními orgány jsou ledviny. DOSPĚLCI VYLUČUJÍ - MOČ OBSAHUJÍCÍ MOČOVINU. Močový měchýř vyúsťuje do kloaky. Larvy vylučují amoniak.

K párovým pohl. žlázám přiléhají žlutá tuková tělesa, která tvoří energetickou zásobárnu pro jejich činnost. Před rozmnož. se zvětší vaječníky a objem vejcovodů díky přítomnosti zralých vajíček.Ta jsou ve vejcovodech obalována rosolovitým -ve vodě bobtnajícím sekretem.

Pro žáby je typické vnější oplození, vajíčka jsou kladena v pásech nebo shlucích případně jednotlivě.
U ocasatých- vnitřní oploz.( shluk spermií ve slizovém obalu tzv. spermatofor). Samice ho nasává okrajem kloaky.Spermie jsou životné- postupné oplozování vajek k oplození vajka dojde teprve až při sestupu do kloaky.
Čolci jsou vejcorodí.
Mloci se oplozená vajíčka vyvíjejí v těle samice a rodí se živé larvy.Larvy ocasatých jsou dravé a mají vnější žábry
Zpočátku jsou beznohé -později nejprve základ předních pak zadních končetin. Tento vzhled až do přeměny ,kdy žábry zanikají a organismus přechází na dýchání vytvořenými plícemi.
U ocasatých je znám jev neoténie(kdy jedinec se zachovanými larválními znaky,má vyvynutý pohl. org a je schopen rozmnož.)
Larvy žab tzv. pulci mají také zprvu vnější žábry- zanikají a fci. přejímají nově vzniklé vnitřní žábry.
Nejdříve vývin zadních a potom předních končetin - s jejich růstem se ocas zmenšuje a mizí
Pulci mají ústa kruhová - ohraničená různými rohovitými zoubky a lištami
přeměna pulce na malou žábu- vnitřní přestavba trávicí soust,vznik plic ,přeměna cévního systému(ovlivněno štítnou žlázou)

Žádné komentáře:

Okomentovat