Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

SAVCI, LICHOKOPYTNÍCI, SUDOKOPYTNÍCI - nepřežvýkavci

Lichokopytníci a sudokopytníci se vyznačují typickou redukcí prstů na končetinách. Našlapují na špičky posledních prstových článků, které jsou chráněny kopyty z rohoviny .
Osa končetiny prochází buď třetím prstem -u lichokopytníků ,nebo mezi třetím a čtvrtým- u sudokopytníků. Obličejová část jejich lebky je protažená.

Lichokopytníci: mají zmenšené špičáky. Po třech prstech na končetinách mají nosorožci.
Nejhojnější druh: nosorožec dvourohý. Tři asijské druhy jsou téměř vyhubeny. Specializace končetin došla nejdále u koňovitých -zachován zůstal pouze jeden prst, který je kryt kopytem
Všichni koňovití jsou stepní býložravci žijící ve stádech, záchranou je chov v zoologických zahradách: kůň Převalského. Velmi vzácní jsou také divocí osli - žijící v Africe a Asii.Nejhojnější jsou některé druhy zeber, zejména zebra stepní

Sudokopytníci: našlapují většinou na třetí a čtvrtý prst.
Rozdělení do dvou skupin : nepřežvýkavci: mají úplný chrup ,ve kterém jsou špičáky zvětšené
I u nás je velmi hojné prase divoké. Na rozdíl od ostatních kopytníků je typickým všežravcem .
Další druhy prasatovitých : se vyskytují v Africe a v Asii
Zavalité tělo s lysou kůží charakterizuje hrocha obojživelného. Žije v Africe a Asii.
Mozoly na spodu prstů, na kolenou a prsou daly název mozolnatcům.
Velbloudi: došlapují na celou plochu posledních tří článků 3. a 4. prstu
V jižní Americe jsou zastoupeny lamami. (velbloudi mají dlouhé řasy )

Žádné komentáře:

Okomentovat