Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Odchov telat 2.

Odchov telat 2.

c) Rostlinná výživa:
- do 3 měsíců seno a jádro v poměru - S1:2J
- potom zelená píce, senáž, siláž, okopaniny
- v 5 měsíci věku jsou vyvinuty předžalůdky – jádro již jen jako doplněk


Ustájení telat:
dělení:
1) u dojnice
2) profylaktorium
3) venkovní individuální doxy
4) teletníky
5) přístřešky

1) U dojnice
- volně
- v postýlce – pije – samo,vodí se, z kbelíku
- přivázané – pije – samo, vodí se, z kbelíku

2) Profylaktorium
- místnost v kravíně vedle stáje – nebo vedle porodny
- ustájení jen do 10 – 14 dnů stáří telete
- potom přesun do teletníku (častý výskyt nemocí, horší dezinfekce)

3) Venkovní – individuální boxy
- od narození po celou dobu mléčné výživa
- do 70 dnů (120x120x120x výběh)
- sláma, seno + šrot + voda
- telata se dávají ven od 6 hodin po narození (suchá již napojena)
- výhodou je výborná odolnost, zdraví

4) Teletníky
- od 10 – 14 dnů do půl roku
- mívá oddělení – mléčné výživy do 70 dnů stáří telete
- rostlinné
- nevhodné skupiny telat s různých stájí způsobují časté infekce – chřipky a průjmová onemocnění

5) Přístřešky
- navazují na individuální boxy
- telata s výběhem po skupinách 10 – 20 (od 70 – 180 dnů stáří telete)

Ošetření telete
• ošetření po porodu
• pravidelná dezinfekce pupku
• do 48 hodin označení tzv. trvalé, ušní známkou
♂ červená a modrá
♀ žlutá a bílá
jalovičky s různopohlavních dvojčat
• odrohování telat – kauterizace –ve věku 3 týdnů

Žádné komentáře:

Okomentovat