Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Chov dojnic 3. část

Chov dojnic 3. část

2) Volné
- v chovatelsky vyspělých státech je nejrozšířenější
- ve stajích je – mnohem nižší pracnost
- vyšší užitkovost
- zdravější krávy
a) boxové
- mohou být – stlané
- bezstelivové (pryžové lože – z gumy)
- zvířata odpočívají v boxových ložích které jsou odděleny bočními zábranami
- rozměry boxu 210 x110 cm až 240 x 120
- podlaha boxu je nepropustná a je zvýšena oproti podlaze hnojné chodby
b) hluboká podestílka
- u krav vyjímečně
- na 1 dojnici 3 metry čtvereční sníženého lože
- denně na 1 krávu 7 kg. slámy
- hnůj se vyhrnuje 3 – 4x za rok traktorem s radlici
- dojeni v dojírnách – nevýhody – nebezpečí poranění krav
- rychlejší šíření nákaz
- menší přehled ve stavu dojnic
c) kombinované
- dojnice jsou téměř celou dobu ve volných stájích
- před porodem se přemisťují do vazné porodny
- kde zůstávají až do konce mlezivového období

Odklízení výkalů
- je ovlivněno typem stáje a stavebním řešením stáje
Odklízení chlévské mrvy
- u vazného ustájení
- ruční shrbování do pásu → oběžný zhrbovač→ vynášecí dopravních → vlečka→ hnojiště
- oběžný zhrbovač→ výtlačný píst→ přímo hnojiště
- traktorová radlice
Odklízení kejdy
- vyhrnovací šípovou lopatou – v úrovní stáje
- podroštová
- kanály s přeronovým systémem

Žádné komentáře:

Okomentovat