Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

DRUHOÚSTÍ - OSTNOKOŽCI

DRUHOÚSTÍ

KMENY DRUHOÚSTÝCH:

OSTNOKOŽCI,STRUNATCI,CHAPADLOVCI,POLOSTRUNATCI

DRUHOÚSTÍ: celomata, triblastika - ektoderm (kůže, nervstvo, vylučování - začátek a konec trávicí soustavy)
entoderm (trávicí soustava a žlázy, dýchací soustava - u žaber pouze základ - lupínky ektodermálního původu)
mezoderm ( svalstvo, kostra, oběhová soustava), ústní otvor se dodatečně prolomuje na jiném místě než jsou prvoústa gastruly, z těch se stává řitní otvor nebo zanikají,nervová soustava na hřbetě, cévní na břiše = ostnokožci, polostrunatci,strunatci, vývoj souměrnosti těla - prvotní nesouměrní (houby, žahavci),dvoustrnně souměrný (ploštěnci, červy), druhotně paprsčitě souměrní ( ostnokožci), druhotně dvojstranně souměrní (sumýši)

OSTNOKOŽCI
mořští druhoústí, paprsčitě souměrní (tj. druhotně pětipaprsčitě), larvy jsou dvoustranně souměrné, rozlišena horní a dolní strana těla, na povrchu těla vápenité destičky a) volně spojené= pružná stěna, b) srostlé = krunýř ( ježovky), ostny mohou obsahovat jedové žlázy, nebo sami živočichové jsou toxičtí, obrovské regenerační schopnosti, gonochoristé s nepřímým vývojem, ambulakrální systém = systém vodních cév, který je spojen s okolním prostředím proděravělou destičkou na povrchu těla, za pomoci panožek se podílí na pohybu, zachytávání potravy (též dýchání, vylučování, rozvod látek po tělě) pseudohemální soustava - doprovází nervovou soustavu, její funkce není zcela známa, u ježovek - aristotelova lucerna = složitý kousací a žvýkací orgán.

Žádné komentáře:

Okomentovat