Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

STRUKTURA EKONOMIKY A STRUKTURÁLNÍ ZMĚNA

Ekonomický růst je neoddělitelně spojen s procesem strukturálních změn ve skladbě hospodářství. Jestliže ekonomika roste, neznamená to, že roste produkce a zaměstnanost ve všech odvětvích. Pro růst je naopak charakteristická nerovnoměrnost, kdy rostou pouze některá odvětví, jiná stagnují a některá ztrácejí konkurenční výhodu a postupně zanikají.

Koncept rostoucích, úpadkových a stagnujících odvětví.

Tento proces je spojen s pohybem výrobních faktorů, které se přesouvají z upadajících odvětví do odvětví rozvíjejících. Pružnost trhů výrobních faktorů je přitom klíčovým prvkem ovlivňujícím dynamiku těchto změn, protože určuje, jak rychle se nabídková strana ekonomiky přizpůsobí novým podmínkám. Strukturální změny tak v hospodářství vyvolávají neustálé změny ve skladbě produkce a zaměstnanosti.

Mobilita výrobních faktorů a jejich adaptabilita, odstraňování překážek, které jim brání, jsou předpokladem toho, že strukturální přesuny budou probíhat bez zdržení a velkých ztrát.

Strukturální změna = změna ve skladbě HDP – změna ve skladbě produkce a zaměstnanosti.
Nové požadavky na kvalifikaci a změny teritoria výroby.

Žádné komentáře:

Okomentovat