Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Rozdělení důchodu ve společnosti

Rozdělení důchodu ve společnosti

V tržních ekonomikách dochází k nerovnoměrnému rozložení důchodů mezi jednotlivci. Tyto rozdíly v důchodech mezi jednotlivci mají příčinu v rozdílném bohatství domácností (rozdíly ve vlastnictví půdy a kapitálu) a v rozdílu ve mzdách (rozdílná hodnota lidského kapitálu). Rozdíly ve vybavení jednotlivců fyzickým a lidským kapitálem tak způsobují jejich důchodovou nerovnost. Původní rozdělení důchodů ve společnosti je tak kombinací vlivů, které jednotlivec nemůže ovlivnit (dědictví, rodinný původ,) a faktorů, které ovlivnit může (vlastní úsilí, snaha o sebevzdělávání).

Bohatství chápeme jako zásobu statků – aktiv, které má jednotlivec, jeho rodina, firma k dispozici. Důchod si můžeme představit jako přítok do zásoby bohatství.

Přerozdělovací (redistribuční) politika se pak snaží změnit toto původní rozdělení důchodů. Její existence v rámci hospodářské politiky je ospravedlňována argumenty, že výchozí rozdělení důchodů může vést k sociálním tvrdostem. Integrální součástí přerozdělovací politiky je podpora příjmů chudých domácností.

Žádné komentáře:

Okomentovat