Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

PŘEROZDĚLOVACÍ POLITIKA

Zhodnocení

Rozdělení důchodu a spotřeby v tržní ekonomice odráží výchozí vybavení zděděným nadáním a bohatstvím a současně velký počet rozmanitých faktorů, jako jsou diskriminace, úsilí, zdraví a štěstí. Konečná podoba přerozdělovací politiky pak má v konečném důsledku většinou podobu společenského konsenzu, který je odvislý od konkrétní politické a ekonomické situaci dané země. Zásadním problémem přerozdělovací politiky jsou neefektivity spojené s jejím prováděním, kdy vysoká míra přerozdělování v ekonomice může omezovat ochotu obyvatel pracovat a podnikat a potlačuje pobídky k práci. Systém vyplácení sociálních dávek trpí neefektivitou a nízkou účinností. Zajímavým návrhem v souvislosti s přerozdělováním je nahrazení nepřehledného a překrývajícího se systému sociálních dávek principem záporné příjmové daně, kdy by nízkopříjmové domácnosti by ze svých příjmů platili negativní daň. Takovýto systém by zjednodušil a zprůhlednil celý systém podpory nízkopříjmových domácností a byl by systémovým opatřením protože by mohl fungovat v rámci systému výběru daní a odpadly by instituce zabývající se výplatou sociálních dávek.

Žádné komentáře:

Okomentovat