Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

2. Uzavřená ekonomika

2. Uzavřená ekonomika s výstupem pod úrovní potenciálního produktu je popsána následujícími charakteristikami: plánované investice jsou na úrovni 250 mld., autonomní spotřeba je 80 mld., transferové platby 50 mld., výše autonomních daní 60 mld., vládní nákupy statků a služeb ve výši 180 mld., sazba důchodové daně 0,25. Mezní sklon ke spotřebě je 0,8.
a) Určete hodnotu multiplikátoru a výši rovnovážného důchodu v ekonomice.
b) Vláda se rozhodla zvýšit transferové platby o 15 mld. Vypočítejte vliv tohoto kroku na rovnovážný důchod.
c) Předpokládejme, že vláda zvýšila sazbu důchodové daně na 0,5. Vypočítejte úroveň rovnovážného důchodu (vycházejte z původního zadání).
Řešení
a) α=2,5 → Y = 1255 mld.
b) Y= 30 mld
c) Y = 836,667 mld.

3.Uzavřená ekonomika s výstupem pod úrovní potenciálního produktu je popsána následujícími charakteristikami: plánované investice jsou na úrovni 320 mld., autonomní spotřeba je 140 mld., transferové platby 160 mld., výše autonomních daní 140 mld., vládní nákupy statků a služeb ve výši 200 mld., sazba důchodové daně 0,4. Mezní sklon ke spotřebě je 0,6.
a) Zapište rovnici agregátní poptávky a vypočítejte velikost multiplikátoru
b) Vypočítejte rovnovážný výstup ekonomiky.
c) Potenciální produkt ekonomiky činí 1 300 mld. O kolik by vláda musela zvýšit nákup statků a služeb, aby tohoto produktu dosáhla?
Řešení
a) AD = 672 + 0,36*Y ,  = 1,5625
b) Y = 1050 mld.
c) ΔY =1300-1050=250, ΔY = αG. ΔG → ΔG= ΔY / αG = 250/1,5625=160 → vláda musí zvýšit G o 160 mld.

Žádné komentáře:

Okomentovat