Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

1. Určení rovnovážné produkce – model multiplikátoru

1. Třísektorová ekonomika je charakterizována následujícími údaji:
Autonomní spotřeba=50 mld.,Investice=555 mld.,Mezní sklon ke spotřebě=0,6
Vládní výdaje=300 mld., Transfery obyvatelstvu=155 mld.,Důchodová daň=40 % → 0,4
Autonomní daně=50 mld.
a) Vypočtěte výši rovnovážné produkce a vyznačte v modelu multiplikátoru.
b) Určete velikost disponibilního důchodu a celkové spotřeby.
c) Předpokládejme, že se vláda rozhodla stimulovat výkon ekonomiky růstem vládních výdajů o 10 % . Jaký bude přírůstek rovnovážné produkce.

Řešení:
a) AD = Ca + c(Y+TR-TA-tY) + I +G → AD = Y → Y = Ca + c(Y+TR-TA-tY) + I +G
nebo Y = α . A , A = Ca+cTR-cTA+ I+G Y = 1512,5 mld

b) YD = Y – tY – TA + TR →YD = 1012,5 mld.
C = Ca + 0,6YD →C = 657,5 mld

c) ΔY = αG. ΔG → αG =1/((1-c(1-t)) = 1/0,64 = 1,5625
ΔY = 1,5625.30 → ΔY = 46,875 mld.
Y1 = Y + ΔY = 1512,5 + 46,875 = 1559,375 mld

Žádné komentáře:

Okomentovat