Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Vymezení neziskových organizací v ČR

V našich podmínkách se uplatňuje vymezení neziskových organizací převzaté ze zákona ze zákona č. 586/92 Sb. o daní z příjmu: zde je uvedeno, že jde o organizaci, která nebyla zřízena nebo založena za účelem podnikání.
Seznam neziskových organizací, které u nás fungují by mohl být velmi dlouhý. Liší se mezi sebou navzájem v celé řadě důležitých okolností svého vzniku, poslání, financování apod. Jde o:
 zájmová sdružení právnických osob, pokud mají právní subjektivitu,
 občanská sdružení včetně odborových organizací,
 politické strany a hnutí,
 státem uznávané církve a náboženské společnosti,
 nadace a nadační fondy
 obce,
 okresní úřady,
 rozpočtové organizace,
 příspěvkové organizace,
 státní fondy, fondy zdravotnictví, fondy sociální, fondy nezaměstnanosti,
 komory a jiné organizace vzniklé ze zákona,
 obecně prospěšné společnosti

Typologie
Kritérium zakladatele Podle kriteria zakladatele se člení neziskové organizace na: a) organizace založené veřejnou správou, b) organizace založené soukromoprávní nebo fyzickou osobu c) organizace, které vznikly jako veřejnoprávní organizace
Kritérium globálního charakteru poslání: a) organizace veřejně prospěšné, b) vzájemně prospěšné organizace

Žádné komentáře:

Okomentovat