Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Obrázek 2: Daňová soustava ČR od 1993

Daně
Přímé Nepřímé
Daně z příjmů Majetkové Univerzální Selektivní - spotřební daň z: (Cla mají ekonomickou povahu spotřebních daní
• fyzických osob
• právnických osob • daň z nemovitostí (ze staveb a pozemků)
• daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí
• daň silniční • z přidané hodnoty (DPH) • uhlovodíkových paliv a maziv
• lihu a lihovin
• vína
• piva
• tabákových výrobků
(příspěvky na sociální zabezpečení - mají ekonomickou povahu zdanění důchodů)

Z hlediska svého hlavního poslání, tj. jako zdroj veřejných příjmů, jsou jednotlivé daně různě významné. Nejvyšší výnos získává státní rozpočet z DPH. Zdanění důchodů je rovněž velmi významné, o výnos se však státní rozpočet “dělí” s rozpočty místními. Jedinou daní, která zcela směřuje do místních rozpočtů je daň z nemovitostí. (Podrobněji pojednává o daňovém určení kapitola věnovaná místním rozpočtům.)

Žádné komentáře:

Okomentovat