Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

zemědělská politika CAP

zemědělská politika CAP
– zakotvena již v Římských smlouvách – snaha o soběstačnost v zásobování zemědělskou produkcí , cenovou stabilitu a rozvoj venkova
– 3 zásady: *společný trh při společných cenách
*zvýhodnění evropské produkce před zahraniční konkurencí
*finanční solidarita
– ochrana pomocí vysokých dovozních cel
– zaručené intervenční ceny – pro cca 70 % produkce
– problém vzniku nadprodukce
– problém neefektivních vysokých nákladů × ekonomické přežití části zemědělců
– vysoké ceny potravin (i díky dovozním clům) –› konflikty ve světovém obchodě se zemědělskými produkty
– Evropský záruční a orientační fond – 95 % intervenční ceny a exportní dotace, 5 % podpora strukturálních změn
– výdaje na CAP – cca 50 % rozpočtu EU
– reforma CAP: *snížení intervenčních cen o 20-30 % - snaha o konkurenceschopnost na světovém trhu
*limity produkce
*snižování výměry orné půdy a její uvádění do klidového stavu – zalesňování, turistika
*podpora strukturálních reforem
– problém kandidátských zemí – nutná restrukturalizace a modernizace potravinářství, přechodná období

Žádné komentáře:

Okomentovat