Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Evropský parlament

Evropský parlament
– zastupitelský orgán EU volený v přímých volbách, strážce zájmů sjednocené Evropy (nikoli jednotlivých zemí)
– 732 poslanců
– historicky nejprve poradní funkce pro Radu, omezená kontrola Komise, později kompetence rozšířeny
– legislativní pravomoci – 4 procedury:
*konzultace – nutný názor EP před schválením návrhu Komise Radou
*spolupráce – EP může připojit dodatky k návrhům Komise
- otázky EMU
*spolurozhodování – EP se podílí na rozhodování o legislativě rovnocenně s Radou
- dohodovací výbor – členové EP a Rady za účasti Komise formulují kompromisní návrh, nedojde-li k dohodě, může EP návrh odmítnout
- dnes víceméně obecná procedura
*parlamentní souhlas – vyžadován pro důležité mezinárodní smlouvy (přijetí nových členů), organizace a cíle strukturálních a kohezních fondů, úkoly a pravomoci ECB, sankce vůči členským zemím
– rozpočtové pravomoci – schvalování rozpočtu EU – možnost návrhu změn a dodatků (spolupráce EP a Rady)
- parlamentní výbor pro kontrolu rozpočtu kontroluje hospodaření EU (hospodárnost, podvody aj.)
– kontrolní pravomoci – jmenování předsedy a členů Komise na 5 let, možnost vyjádřit Komisi nedůvěru (jako celku), posuzování zpráv Komise, interpelace komisařů a členů Rady, předseda EP předkládá stanoviska k jednání Evropské rady
– organizace:
*předseda a 14 místopředsedů
*20 stálých výborů, další výbory ad hoc
*sekretariát v Lucemburku, sídlo EP ve Štrasburku, dodatečná zasedání v Bruselu
– usnášení prostou většinou přítomných poslanců, při závažnějších rozhodováních předepsána kvóra

Žádné komentáře:

Okomentovat