Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

ETAPA EKONOMICKÉHO A SOCIÁLNÍ ROZVOJE

ETAPA EKONOMICKÉHO A SOCIÁLNÍ ROZVOJE V ZÁPADNÍ EVROPĚ A MIMOŘÁDNÉ INTEGRAČNÍ INSTITUCIONÁLNÍ DYNAMIKY (1952 – 1973)
• 1951 – ESUO – Evropské společenství uhlí a oceli – tyto komodity považovány za stěžejní, snaha kontrolovat Německo, zabudován prvek nadstátnosti
• 1957 – EHS + Euratom – cíle společného trhu
• speciální motivace Francie, SRN, Benelux, Itálie – trh bez vnitřních hranic – Společný trh – ale narušení identity jednotlivých států – „plíživá integrace“
• Francie – integrace jako šance posílení pozice Francie v Evropě
• role zemědělského sektoru – hlavně Francie (rušení kolonií), ale hospodářská politika ne zas až tak účinná, méně stabilní měna než Německo
 Německo postupem času vůdčí osobností integrace
 1990 Francie snaha o zavedení jednotné měny (snaha oslabit pozici Bundesbank)
• Německo – snaha o rehabilitaci, dopady poválečné modernizace a rekonstrukce
• Belgie – rozpad koloniálního společenství – snaha najít jiná odbytiště
• Itálie – politická rehabilitace, chudý Jih
• zemědělství – vytvořit dostatek potravin
• poválečné rekonstrukce – snížení mezd, vítězství sociálně-demokratických stran, budování Welfare state (Německo hospodářský zázrak)
• 1968 – celní unie – pilíř pro společný trh
• 1. rozšíření 1973 – VB, Irsko, Dánsko

Žádné komentáře:

Okomentovat