Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Kromě preferencí spotřebitele individuální poptávka závisí na:

1.) ceně daného statku
2.) cenách ostatních statků
3.) důchodu spotřebitele

1.) Vliv změny ceny daného statku zobrazuje pomocí indiferenční analýzy cenová spotřební křivka (PCC), která je souborem kombinací statků X a Y maximalizujících užitek spotřebitele při různých cenách statku X (v důsledku změny ceny se mění poloha i sklon linie rozpočtu – MRSe a tedy i optimální kombinace). Právě body (optima) na této křivce jsou základem pro odvození křivky poptávky a změna ceny faktorem, který způsobuje pohyb po poptávkové křivce.

Vlastnosti PCC - s poklesem ceny se PCC dostává do oblasti s vyšší užitečností, je-li PCC klesající,pak s poklesem ceny statku X spotřebitel nakupuje více statku X a méně Y. Je-li rostoucí nakupuje více statků X i Y.

Žádné komentáře:

Okomentovat