Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

OPERATIVNÍ ŘÍZENÍ VÝROBY

3) operativní evidence – podává objektivní obraz o skutečném objemu výroby, sleduje plnění výrobních úkolů (zjišťuje kolik a v jaké kvalitě se vyrobilo a kolik jsme spotřebovali)
2 důvody zavedení → východisko pro plánování a pro analýzy o podniku (kontrola)
systémy oper. evidence:
systém průvodek – ks, mater., pracoviště; na výrobek , kt. se má vyrobit; u kusové výroby a nepříliš členitých výrobků s krátkou dobou
pracovní lístky – dl.výr.doba, mnoho součástí, pro každou operaci zvlášť
výrobní výkazy – celé dílny
! naturální jednotky
4) změnové a odchylkové řízení – změna trvalého rázu (musíme zjistit, zda je změna efektivní), kladná či záporná změna (nemají trvalý charakter, např. dodání horšího mat.)

Metody operativního řízení – seqvenční problém
• m. Monte Carlo
• Jonsonova m.
• Sokolicynova m.

Žádné komentáře:

Okomentovat