Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Zákon substituce

vychází z tvaru indiferenčních křivek. Zboží, které se stává vzácnějším, má větší relativní hodnotu substituce, jeho mezni užitek roste ve vztahu k meznímu užitku zboží, které se stává hojnějším.

Mezní míra substituce (MRSc) – poměr v němž lze vzájemně nahrazovat statek X a Y, aniž se mění užitek. Vypovídá o vlastnosti indif.křivky, je to její směrnice (důsledkem konvexnosti doprava klesá)
MRSc =  Y = MU X
 X MU Y

Grafickým zobrazením rovnováhy spotřebitele je průsečík indiferenční křivky a křivky rozpočtového omezení (linie rozpočtu, BL- kombinace, kdy spotřebitel vydává celý svůj disp.důchod). Každé úrovni ceny zboží X odpovídá jiná linie příjmu, která se dotýká jiné indif.křivky. Z toho plyne, že každé ceně zboží X odpovídá jiný bod rovnováhy a tedy i jiný objem poptávaného množství.

Mezní míra substituce ve směně (MRSe) – poměr, v němž spotřebitel může směňovat statky X a Y při vynaložení celého důchodu. Je to směrnice linie rozpočtu.

Žádné komentáře:

Okomentovat