Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

ETAPA INTEGRAČNÍCH VÝCHODISEK

ETAPA INTEGRAČNÍCH VÝCHODISEK, FORMOVANÝCH PŘEVÁŽNĚ VÝSLEDKY II. SVĚTOVÉ VÁLKY
(1945 – 1951)
• snaha vyhnout se střetům, které byly před válkou, role vztahů Franice – Německo
• ekonomické, politické a strategické faktory → odstranění válečných škod, vytvoření infrastruktury, orientace na růst životní úrovně, růst úlohy státu
• integrační myšlenky vznikly v Holandsku
• akcent na trvalé odstranění národnostních bariér
• obava z vlivu Sovětského svazu a jeho sféry vlivu

Žádné komentáře:

Okomentovat