Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Evropský soudní dvůr, Evropský účetní dvůr

Evropský soudní dvůr (Lucemburk)
– nadstátní orgán zajišťující dodržování práva při výkladu právních aktů všech tří ES, průběžně přezkoumává legislativu Rady
– 15 soudců, 9 generálních advokátů – jmenováni na 6 let dohodou členských států
– předseda Soudu – volen soudci na dobu 3 let, možnost znovuzvolení
– zabývá se podněty členských států, institucí ES, jednotlivců i firem – funkce ústavního, správního, občanského i rozhodčího soudu
– 2 typy případů – přímá podání a předběžná rozhodnutí (pro národní soudy – závazný jednotný výklad práva)
– Soud první instance – 15 soudců řešících spory jednotlivců či firem s institucemi Společenství
Evropský účetní dvůr (Lucemburk)
– chrání zájmy daňových poplatníků, kontroluje účelnost a oprávněnost výdajů EU
– zřízen 1975 v souvislosti s úpravou rozpočtové procedury
– garantován přístup k informacím a dokumentům všech orgánů EU na všech úrovních, které disponují fondy z rozpočtu EU
– před ukončením rozpočtového roku vydává výroční zprávu – projednává ji EP
– 15 členů jmenovaných jednomyslně Radou

Žádné komentáře:

Okomentovat