Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

EVROPSKÁ RADA

EVROPSKÁ RADA
• dává Unii nezbytné podněty pro její rozvoj a vymezuje jeho obecné politické směry
• schůzky 2x – 4x do roka
• vychází se ze zájmů členských států, které jsou často rozdílné; rozšíření z 6-9-12-15-25-27-?? je též ovlivňuje... kam směřuje EU?
• sdružuje hlavy států nebo předsedy vlád států EU (Francie a Finsko prezidenti, jinak předsedové vlád)
• „nápomocni“ jsou ministři zahraničních věcí a jeden člen Komise
• rozhoduje se konsensuálně, jednomyslně
• vymezuje zásady a obecné směry společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU, včetně věcí souvisejících s obranou
• rozhoduje o společných strategiích, které Unie provádí v oblastech, kde existují důležité a společné zájmy členských států
• členské státy se střídají v předsednictví po půl roce (ČR v první polovině 2009)
• dbá na jednotu, soudržnost a účinnost postupu Unie, její význam v governanci EU neustále roste

Žádné komentáře:

Okomentovat