Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

vysvětlivky

7) Přístup přes elasticity se zaměřuje na spotřební a produkční účinky změn relativních cen vyvolaných devalvací domácí
měny. Devalvace vede ke zvýšení domácích cen mezinárodně obchodovaného zboží (export, import a zboží konkurující
importu) v porovnání s cenami mezinárodně neobchodovaného zboží a služeb. To vede spotřebitele k tomu, že nahrazují
spotřebu zboží obchodovaného (převážně importu) zbožím neobchodovaným a část výstupu ekonomiky je také uvolněna pro
export. Vyšší ziskovost odvětví exportu a odvětví konkurujících importu do těchto odvětví navíc přiláká dodatečné zdroje.
8) Zlepšení bilance na běžném účtu v důsledku znehodnocení domácí měny však nemusí nastat i při splnění Marshallovy a
Lernerovy podmínky, jestliže se uplatní např. tlaky odborů na růst nominálních mezd. Znehodnocení domácí měny totiž vede k
inflačnímu efektu a poklesu reálných mezd. Odbory mohou ve snaze udržet reálné mzdy na původní výši vyvinout tlak na růst
nominálních mezd. Takto vzniká náklady tlačená inflace a pozitivní účinek devalvace na deficit bilance na běžném účtu může
být eliminován nebo alespoň významně omezen.

Žádné komentáře:

Okomentovat