Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Investice a spotřeba při stabilním růstu

Podívejme se napřed na to, jaké budou celkové investice v roce t (It) při stabilním růstu. Část investic budou
představovat investice obnovovací, kterými je nahrazován opotřebený kapitál. Značíme-li kapitál v roce t
symbolem Kt a míru opotřebení kapitálu symbolem x, pak jsou obnovovací investice dány vztahem x.Kt. Druhou
částí celkových investic v roce t budou čisté investice. Jelikož při stabilním růstu je poměr kapitál-práce kt
konstantní a pracovní síla roste konstantním tempem n, jsou čisté investice dány vztahem n. Kt. Sečtením obou
typů investic dostáváme celkové investice ve stabilním stavu:
It = (n + x)Kt (13)
7) Zápis rovnice (13) v sobě obsahuje předpoklad konstantních výnosů z rozsahu. Tzn., že stejný procentní přírůstek kapitálu i
práce vede ke stejnému procentnímu přírůstku reálného důchodu. Konstantní výnosy z rozsahu znamenají, že pokud kapitál a
práce vzrostou např. o 5 %, vzroste i reálný důchod o 5 %. Ve smyslu rovnice růstového účetnictví to znamená, že + = 1.
8) Vyšší mzdová sazba a nižší úroková sazba však nemusejí znamenat zvýšení podílu mezd na reálném důchodu (W/Y) a
snížení podílu úroků a zisků na reálném důchodu (Z/Y). Růst relativního množství kapitálu oproti množství práce může
kompenzovat pokles výnosu kapitálu a růst výnosu práce.

Žádné komentáře:

Okomentovat