Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

14.2 Neoklasicky orientované teorie hospodářského cyklu

Změny tempa růstu peněžní nabídky a hospodářský cyklus
Ekonomové, kteří mají blízko k monetarismu a nové klasické makroekonomii, nalézají častou příčinu
cyklického kolísání ekonomiky v kolísání tempa růstu peněžní nabídky. Empirické práce těchto ekonomů se
snaží dokázat, že tempo růstu nabídky peněz před recesí klesá a před konjunkturou roste. Hospodářský cyklus
má tak na svědomí restriktivní či expanzivní monetární politika centrální banky. Obě uvedené školy chápou
mechanismus hospodářského cyklu mírně odlišně.
Monetaristé staví své chápání hospodářského cyklu na teorii přirozené míry nezaměstnanosti a na
hypotéze adaptivních očekávání. Podle jejich teorie jsou příčinou kolísání ekonomické aktivity změny tempa
růstu nabídky peněz. Tyto změny způsobují nesoulad mezi očekávanou a skutečnou mírou inflace, dochází k
"pomýlení" ekonomických subjektů a odchýlení jejich aktivity od dlouhodobé přirozené úrovně (viz kap. 13).
Podle M. Friedmana je hospodářský cyklus důsledkem nedokonalých informací (jeho model bývá označován za
model peněžní iluze nebo model pomýlení), neboť jednotlivci tvoří svá očekávání adaptivně na základě minulých
zkušeností. Nesoulad mezi očekávanou a skutečnou mírou inflace může trvat jen krátkodobě, v dlouhém období
ekonomické subjekty svá očekávání opravují a přizpůsobují podle skutečného vývoje ekonomiky.

Žádné komentáře:

Okomentovat