Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

3.4. Rovnováha firmy a rovnováha odvětví

rovnováha spotřebitele (poptávky): P=MU mezní užitek poslední spotřebovávané jednotky se pro všechny spotřebitele musí rovnat její ceně.

rovnováha firmy (nabídky): P=MC pro všechny výrobce

Trh je v rovnováze ( tržní rovnováha ) jsou-li v rovnováze zároveň poptávka i nabídka MU=MC.

Rovnováha odvětví pokud firmy nechtějí vstupovat ani vystupovat do a z odvětví.3.5. Efektivnost dokonalé konkurence

Efektivnost - efektivní rozdělení výr. faktorů je takové, kdy není možné zvýšit výrobu jednoho zboží, aniž se sníží výroba jiného zboží. Současně žádný ekonomický subjekt nemůže zlepšit svou situaci, aniž se zhorší situace jiných subjektů tzv. Paretovské optimum.

Je-li MU=P>MC firmy nejsou v rovnováze zvýšení výroby, zvýší zisk a nezmění se MU spotřebitelů.

Je-li MU>P=MC nejsou spotřebitelé v rovnováze, protože mohou zvýšit svůj užitek zvýšením množství spotřebovávaného zboží.

Je-li MU


3.6. Výhody ze směny

Trh zabezpečuje nejen efektivní alokaci výrobních faktorů, ale ekonomickým subjektům přináší výhody ze směny v podobě tzv. přebytku spotřebitele a přebytku výrobce.

přebytek spotřebitele - rozdíl mezi celkovým užitkem zboží a objemem výdajů na jeho nákup. Protože z definice rovnováhy spotřebitele MU=P vyplývá, že spotřebitel je v rovnováze pokud se mezní užitek poslední peněžní jednotky vynaložené na nákup statku rovná jeho ceně. Tj. MU spotřebitele ze všech předchozích spotřebovaných jednotek byl vyšší než cena a právě součet všech těchto předchozích užitků je tzv. přebytek spotřebitele. ( obdobně u výrobce ).

přebytek výrobce - rozdíl mezi cenou a mezními náklady3.7. Tržní rovnováha a její podmínky ( teorém pavučiny )

Existují tři hlediska při posuzování rovnováhy:

3.7.1. Tržní rovnováha z hlediska délky časového období

S prodlužováním časového období roste elasticita nabídky.

• velmi krátké období - nabídka je zcela neelastická, růst poptávky vyvolá pouze růst ceny

• krátké období - elasticita je vyšší, růst ceny je nižší než ve velmi krátkém období

• dlouhé období - elasticita je ještě vyšší něž v předchozím období

• velmi dlouhé období - růst poptávky vede ke zvýšení objemu prodávaného zboží. Dopad na cenu různý. Záleží zda je větší růst nabídky pokles ceny, nebo poptávky růst ceny.

Žádné komentáře:

Okomentovat