Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

1.7. Rovnovážný důchod ( produkt )

Celkové plánované výdaje (AE) jsou složeny ze spotřebních a investičních výdajů AE = C + I , z nichž část je autonomní (A=Ca+I) a část z indukovaných (cYD) AE=A+cYD. Skutečné výdaje se ale od plánovaných mohou lišit. Rozdíl mezi Y1 a AE1 je tvořen neplánovanými investicemi v podobě neplánovaných zásob IU1 (část produkce nenašla odbyt a zůstala na skladech). Pouze je-li produkt (důchod) na úrovni Y0 (AE=Y0) a jsou-li UI=Y-AE=0 je produkt v rovnovážné úrovni. Za této rovnováhy se úspory domácností rovnají plánovaným investicím S=I.

Čili pří rovnovážném produktu platí:

Y=AE

IU=0

I=S1.8. Přizpůsobovací procesy v podmínkách nerovnováhy

V případě Y1 jsou úspory větší než plánované investiční výdaje S1>I. V následujícím období dojde k poklesu důchodu a tím i úspor. V případě Y2, kdy S2


1.9. Model multiplikátoru, determinace produktu na průsečíku úspor a investic a na průsečíku linie 45o

Ke změně rovnovážného produktu dochází vlivem změny autonomních plánovaných spotřebních a investičních výdajů ( A=Ca+I )

Přírůstek produktu je větší než přírůstek investičních výdajů. Je určitým násobkem přírůstku autonomních výdajů. Multiplikátor (  ) je násobitel tohoto přírůstku.

AE = A + cY resp. Y = A + cY, protože AE = Y ( v bodech rovnováhy )

Potom platí:

resp.

kde Y=Y'-Y a A=A'-A

výraz označíme jako  a nazveme jej jednoduchým výdajovým multiplikátorem.

( V případě, že do vzorce dosadíme místo A I dostáváme jednoduchý investiční multiplikátor )

Výše multiplikátoru je závislá na mezním sklonu ke spotřebě z YD čili c.

Čím bude MPC vyšší, tím bude i  vyšší. Projeví se to v růstu sklonu křivky AE.

Jde o jednoduchý výdajový multiplikátor, protože pod vlivem změny celkových výdajů (a tím i Y) nedochází ke změně úrokové sazby!!!!!.

1.9.1. Paradox spořivosti

Zamýšlené zvýšení úspor domácností ( posun úsporové funkce rovnoběžně nahoru ) může ve skutečnosti vést ke snížení úspor. Růst úspor by mohl být chápán jako podmínka růstu poptávky po investicích a tedy následného růstu produktu.

Ve skutečnosti však dojde k poklesu AD a produktu, protože s růstem úspor klesají spotřební výdaje domácností, které nejsou ničím nahrazeny a Y klesá. To může vést k omezení investic, poklesu důchodů a nakonec i k nižším úsporám.Žádné komentáře:

Okomentovat