Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

1.3.2. Úsporová funkce

Úsporová funkce - jestliže existují Ca, pak musí existovat i autonomní úspory Sa, ale v záporné hodnotě a má tvar: .

1.4. Mezní sklon ke spotřebě a k úsporám

Mezní sklon ke spotřebě ( MPC, taky c ) je ta část dodatečného disponibilního důchodu, kterou by domácnost vynaložila na dodatečnou spotřebu . Průměrný sklon ke spotřebě je podíl celkových výdajů na YD, tj.Je-li C>YD potom APC>1

C=YD potom APC=1

C
Mezní sklon k úsporám ( MPS, též s ) je ta část dodatečného disponibilního důchodu, kterou by domácnost uspořila . Průměrný sklon k úsporám je:Protože je YD rozdělen jen na spotřebu a úspory platí:

APC+APS=1

MPC+MPS=1

1.5. Determinanty investic

Zbývající částí celkových plánovaných výdajů jsou v dvousektorovém výdajovém modelu hrubé soukromé domácí investiční výdaje ( I ), které jsou tvořeny výdaji na nákup fixního kapitálu a na zvýšení zásob.

Předpokládáme, že investiční výdaje na rozdíl od spotřebních jsou na důchodu (Y) nezávislé I=Ia.1.5.1. Okolnosti vedoucí ke změně objemu plánovaných investic:

• Úroková sazba a její vztah k očekávané výnosnosti investice

• Zdanění zisků

• Očekávání - investice jsou riskantní sázkou na budoucnost, zda budoucí příjmy převýší přítomné a budoucí náklady.1.6. Křivka poptávky po investicích a její posuny

Křivka investiční poptávky vyjadřuje vztah mezi úrokovými sazbami a plánovanými investičními výdaji. Znázorňuje, jak úroveň investic reaguje na úrokovou sazbu. Firma realizuje jen ziskové investiční projekty. Různé investiční statky mají rozdílnou míru výnosu ( výnosnost r ), tj., poměr mezi očekávaným výnosem a cenou investičního statku. Nejméně možností je investovat do vysoce výnosných projektů a nejvíce možností nabízí nízko výnosné projekty.Posuny křivky poptávky po investicích:

• zvýšení celkové úrovně produktu v ekonomice

• vyšší zdanění firem

• očekávání atd.

Žádné komentáře:

Okomentovat