Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

1.4. Financování firem ( vnitřní, vnější )

1.4.1. Vnitřní zdroje ( samofinancování )
Odpisy
Nerozdělený zisk
Dlouhodobé rezervy
1.4.2. Vnější zdroje
Dodatečná emise akcií
Emise obligací
Bankovní úvěr ( krátkodobý, střednědobý, dlouhodobý )
Leasing
1.5. Postoj státu k různým typům podniků ( velké a malé firmy )

1.6.

Žádné komentáře:

Okomentovat