Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

1.4.1. Individuální poptávka

Je poptávka jediného kupujícího nebo poptávka po produkci jediného výrobce.
1.4.2. Dílčí ( tržní ) poptávka
Je poptávka po jednom výrobku
1.4.3. Změna poptávky a změna poptávaného množství
!!!! neplést cenová hladina ( price level ) X cena ( relative price )
!!!! neplést Změna poptávky ( posun celé křivky ) X změna poptávaného množství ( posun po křivce )
Anglicky posun poptávkové křivky – Shift in Demand curve
Změna posun po křivce – Movements along an Demand curve
Změna poptávaného množství je v závislosti na ceně. Vše ostatní je posun křivky.
Tj. změna velikosti důchodu způsobuje posun celé křivky.
1.4.4. Důchodový a substituční efekt
Důchodový efekt – dojde k růstu ceny statku při nezměněném nominálním důchodu, což vede k poklesu reálného důchodu a k poklesu poptávaného množství.
Substituční efekt – dojde k růstu ceny statku X, resp. růstu jeho relativní ceny vůči statku Y. To povede k poklesu poptávaného množství statku X a přesunu poptávky na statek Y.
Výsledný efekt cenové změny je součtem důchodového a substitučního efektu.
1.4.5. Substituty a komplementy
Substituty jsou zboží vzájemně zaměnitelná např. čaj-káva. Růst ceny jednoho vede k růstu poptávky po druhém
Komplementy jsou zboží, která se vzájemně doplňují např. auto-benzín. Růst ceny jednoho zboží vede k poklesu poptávaného množství obou zboží.
1.5. Elasticita poptávky
reakce spotřebitelů na změny cen i důchodů je odlišná. Je tedy různá pružnost elasticita poptávky.
1.5.1. Cenová elasticita poptávky
vztah mezi změnou ceny poptávaného zboží a změnou poptávaného množství
Cenovou elasticitu poptávky měříme koeficientem cenové elasticity poptávky (EDP). Udává o kolik procent se zvýší (sníží) poptávané množství, když se cena sníží (zvýší) o jedno procento:


Podle velikosti koeficientu je poptávka:
• neelastická: EDP < 1 změna ceny vyvolá menší % změnu objemu poptávaného množství
• elastická: EDP > 1 změna ceny vyvolá větší % změnu objemu poptávaného množství
• jednotkově elastická: EDP = 1 změna ceny vyvolá stejnou % změnu objemu poptávaného množství

Žádné komentáře:

Okomentovat