Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

1, VÝZNAM OBCHODU, POJETÍ RETAILINGU

vznik obchodu - souvisí s dělbou práce - výměna naturálních výsledků vlastní práce –› vznik potřeby prostředníka ekonomických transakcí
význam obchodu - podle transakcionální teorie radikálně snižuje počet vzájemných vazeb hospodářských partnerů
funkce obchodu: *přeměna výrobního sortimentu na sortiment obchodní
*překonání rozdílů mezi místem výroby a místem prodeje
*překonání rozdílů mezi časem výroby a časem nákupu
*zajišťování množství a kvality prodávaného zboží
*iniciativní ovlivňování výroby
*zajišťování racionálních zásobovacích cest
*zajištění včasné úhrady dodavatelům
retailing - soubor moderních forem a metod maloobchodu spotřebním zbožím, včetně všech návazných činností
vznik retailingu - souvisí s růstem obchodních firem, změnami spotřebních zvyklostí, koncentrací obchodních činností, nárůstem síly odběratele
- maloobchod postupně získává kontrolu nad distribučními procesy, chápe se celého logistického zázemí a vybavuje se informačními systémy
vývojové trendy retailingu:
*tržní dominance - růst velikosti obchodních firem, spojení MO, VO, skladů a dopravy do velkých komplexů
*internacionalizace - v sortimentu i v požadavcích zákazníků
*diverzifikace - zaměření firem na určený druh činnosti (sortiment, cenová úroveň, cílový segment, doplňkové služby)

Žádné komentáře:

Okomentovat