Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

12, ORGANIZACE PRÁCE V MALOOBCHODU

rozvržení pracovní doby - nezávisí jen na zákonných ustanoveních, ale i na FQZ a jejích výkyvech během dne
- nutno pokrýt celou provozní dobu optimálním počtem pracovníků a zajistit plynulost činností
- i při výkyvech FQZ by průměrná doba obsluhy měla zůstat stejná
CYKLICKÉ NÁSTUPY
cyklické nástupy - jedna z metod, jak zajistit rovnoměrnou průměrnou DO - CN se řídí výkyvy FQZ jak v průběhu dne, tak v průběhu týdne
2 způsoby výpočtu: 1, podle počtu zákazníků v hodině a průměrné DO - vychází z potřeb zákazníka, přizpůsobuje fond prac. hodin
- teoreticky správnější, ale pracnější
2, podle indexu FQZ - vychází z reálného počtu pracovníků, které mám k dispozici; jednodušší a běžnější
1. způsob počet pracovníků = (prům. DO(min)/60) × počet zákazníků v dané hodině
*vypočtený údaj je nutno upravit - 7% min. doba nečinnosti - oddech apod. (spíše 15%)
- obsluha tvoří pouze cca 55% činnosti
*odstranění desetinné části zaměstnance - statisticky - zaokrouhluji nahoru
- manažersky - přeřazení na jinou práci nebo nástup v kratších intervalech
2. způsob počet pracovníků = (suma úvazků/prod. doba) × IFq v dané hodině kde IFq = skut. hod. FQZ / prům hod. FQZ
vypočtené údaje - lze využít s určitou korekcí (např. směnu lze dělit jen do určitého stupně a za příplatek)
- možnost využití zkráceného pracovního úvazku
- určení pracovního režimu by se mělo vztahovat na delší dobu (alespoň týdenní rozvrhy)
TEORIE FRONT
teorie front - metoda určení optimálního počtu obsluhujícího personálu vzhledem k době obsluhy a FQZ (FQ test podrobnější - každých 10 sec.)
předpoklady aplikace TF: *vstupy a obsluha jsou náh. veličiny
*doba mezi vstupy a doba obsluhy mají exponenciální rozdělení
*čekatelé na obsluhu neopouštějí frontu, aniž jsou obslouženi
*čekatelé jsou obsluhováni v pořadí, v jakém do systému přišli
výpočet - má stanovit, jak má být využita stanice obsluhy v době provozu, za přijatelných mzdových nákladů a přijatelné ztráty času zákazníků
- ztráty obsluhy (čekání na zákazníka) a ztráty zákazníka (čekání na obsluhu) musí být minimalizovány
3 důležité faktory - teorie front nebere v úvahu některé činitele, které je nutno zahrnout do finálních úvah
*blízkost konkurence
*typ prodeje (samoobsluha, pultový prodej)
*typ sortimentu (zlato × chléb, luxusní × běžné zboží)
vstupní údaje: *průměrná DO 1/ = [xi ni] / ni ni - počet zákazníků xi - doba obsluhy
*průměrná doba mezi vstupem 2 zákazníků 1/ = [xi ni] / ni ni - počet zákazníků xi - doba mezi vstupy
*intenzita vstupu do systému 
*intenzita obsluhy 
*intenzita provozu  = / - vlastně účinnost obsluhy, optimálně 1

čárový kód - základní vstupní údaj
- vývoj od konce 60. let - černé a zeleno-bílé čárkování, Migros-oko (barevné polokruhy)
- magnetické čárkování - od 1967
- 1974 USA + Can. - systém UPC (Universal Product Code)
- 1977 systém UPC převzat do Evropy a modifikován o rozlišení země původu - kód EAN
- požadavky na kód: *čitelnost ve všech polohách a všemi typy zařízení
*zhotovitelný běžným tiskem
*velikost symbolu odpovídá množství informací
*vyjádření informace zároveň alfanumericky
význam kódu - umožňuje rychle získat všechny informace o stavu a pohybu zboží, které lze využít a aut. systémech řízení
- zvýšení výkonů o 20-30%
struktura EAN - čárový kód schopný poskytnout při rozšíření až 128 znaků
- normalizovaná velikost (několik)
- pro vizuální kontrolu 13ti místné číslo - 3 stát, 4 podnik, 5 výrobek, 1 kontrolní číslice
- součástí kódu není cena - ta se přiřazuje softwarově (možnost změny ceny bez změny kódu)
zkrácený (interní) EAN kód - 8 místný, používá se pro vnitropodnikové sledování pohybu zboží
- takto označené zboží nesmí překročit hranice země
čtecí zařízení - scanner, laserová pistole (bezdotyková, možno číst až na 15 cm), tužka (nejlevnější, ale ne moc přesná), štěrbinový snímač
využití informací EAN kódu a interních kódů:
*identifikace zboží u příjmu či v přepravě *kontrola stavu zásob, inventarizace zboží v MO, VO i výrobě
*kontrola expedice zboží *objednávání a fakturace zboží
*vyřizování reklamací *evidence prodejů
*zrychlení propustnosti pokladen *ochrana zákazníka před chybami v markování a ochrana prodejce proti krádežím
*využití elektronického plat. styku
pokladní systémy - velice záleží na výběru HW a SW (firmy NCR, ICL, Olivetti aj.)
- master pokladny - možnost evidence 20-30 000 druhů zboží v časovém i hodnotovém vyjádření o prodeji, platbách a práci pokladních
- 2 režimy pokladen - on-line, off-line
- základní klávesnice - neliší se u různých výrobců, poměrně standartní
- základní funkce jsou také standartní - FQ testy, prémiování, tajné kódy pokladní a vedoucí, paměť až 2 roky zpět
ergonomické hledisko konfigurace pokladen:
*různé typy konfigurace pokladních boxů - boční, čelní, koncový, evropský, koncový pravý
*zaměstnání pokladního - jedno z nejnamáhavějších, nejmonotónnějších - velká fluktuace
- specifické choroby z povolání - krční a křížová pánev, klouby rukou a paží, psychózy a neurózy
*při instalaci pokl. boxů je nutno dodržet: *funkční limit zorného úhlu
*pozice zápěstí
*zónu dosahu zápěstí a kloubů paží
*upravitelnou výšku sezení 55-88 cm
*zónu zákl. vidění displeje 30 stupňů

Žádné komentáře:

Okomentovat