Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Rentabilita je kvocient:

• zisku
• a jiné libovolné veličiny (vlastní kapitál, cizí kapitál, celkový kapitál, dlouhodobý kapitál. . .)
- rentabilita je měřítkem úspěšnosti podnikatelského subjektu

- možné dimenze podnikového zisku:
• EBT (Earnings before Interest)
• EBIT (Earnings before Interest and Taxes)
• EBDIT (Earnings before Depreciation, Interest and Taxes)
• EBITA (Earnings before Interest, Taxes and Amortisation)
• EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation)
Depreciation – vztahuje se na hmotné statky, Amortisation – vztahuje se na nehmotné statky
• EPS (Earning per Share)

Ukazatele rentability
• rentabilita vloženého kapitálu (Return on Investment – ROI)
• rentabilita celkových vložených aktiv (Return on Assets – ROA)
• rentabilita vlastního kapitálu (Return on Common Equity – ROE)
• rentabilita tržeb (Return on Sales – ROS) etc.

Žádné komentáře:

Okomentovat