Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Institucionální pojetí

Úlohy finančního managementu na úrovni procesů Úlohy finančního managementu na úrovni struktur
• navrhování optimální podoby finančních toků v podniku, tzn. jejich řízení, organizování, plánování a kontrola za pomocí cílových kritérií
• příprava a realizace získávání úvěrů
• příprava a realizace získávání vlastního kapitálu • zjišťování potřebné výše zdrojů financování
• odhalování možností získání finančních zdrojů
• snaha o optimalizaci finanční a majetkové struktury pomocí cílových kritérií


- podnikový kapitál – ve financích a účetnictví chápeme podnikový kapitál jako souhrn všech peněz vložených do majetku podniku vlastníky (vlastní kapitál) i věřiteli (cizí kapitál)
• strukturu podnikového majetku vyjadřuje struktura aktiv podniku
• struktura pasiv zobrazuje způsob financování podnikového majetku
- peněžní prostředky podniku – hotovost, vklady na účtech a peněžní ekvivalenty (ceniny, šeky, poukázky na zboží a služby)

Žádné komentáře:

Okomentovat