Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Finanční plán jako nástroj predikce

- při zakládání nového podnikatelského subjektu – na základě podnikatelského plánu
• metody vycházející z analýzy obchodního spojení (např. analýza pohybů na bankovních účtech)
- banka disponuje informací, jak si podnikatelský subjekt vede (zůstatek na BÚ apod.)
• poznatky vycházející z prohlídek provozu podnikatelského subjektu
- někdy je podnikatelský subjekt přímo osobně navštíven, aby nedocházelo k podvodům
• neuronové sítě, expertní systémy
- nové, progresivní metody
• rating
- pravděpodobně nejspolehlivější systém hodnocení podnikatelského subjektu
- je možné charakterizovat jako komplexní (kvantitativní i kvalitativní) a nezávislou analýzu hodnoceného subjektu posuzující jeho schopnost a ochotu dostát včas a v plné míře všem svým splatným závazkům. Rating je zpracováván buď ze strany ratingové agentury (tzv. externí rating), nebo přímo bankou (tzv. interní rating)
- faktory, které jsou v procesu ratingu zohledňovány:
• obor podnikání (branže, vývoj v oboru, závislosti)
• podmínky trhu, konkurenční pozice, místo působení

Žádné komentáře:

Okomentovat